Търсене
Close this search box.

Регионално сътрудничество

Конференция с международно участие
„Философията в след-посмодерна ситуация – приложения и перспективи”

Конференция с международно участие „Философията в след-посмодерна ситуация – приложения и перспективи” се проведе на 19 и 20 май 2014 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, съорганизатори на която бяха Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, Философският факултет на Великотърновския университет и Регионалният академичен център на БАН във Велико Търново. Това бе първото научно събитие, проведено съгласно подписания рамков договор за сътрудничество между ИИОЗ – БАН и Философския факултет на Великотърновския университет, израз на регионалното сътрудничество на БАН в рамките на Регионалния академичен център на БАН във Велико Търново. Събитието бе посветено на 145 годишнината на Българска академия на науките и на Патронния празник на Философския факултет на Великотърновския университет.

В работата на конференцията участваха повече от 60 учени-философи, изследователи, преподаватели, докторанти и студенти както от ИИОЗ–БАН и от Философския факултет на Великотърновския университет, така и от редица други университети у нас като Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Варненския свободен университет, Шуменския университет, Българската национална спортна академия, Националната академия за изкуствата, както и гостуващи философи от Румъния, Сърбия, Украйна и Албания.

Изнесените доклади и дискусиите бяха фокусирани върху три насоки: философската традиция, философия и наука, философия и общество. Убедително бе аргументирано, че философските проблеми имат универсалния си характер не от самодостатъчната изолираност на философската тематика, а от неизменното си присъствие в жизнения път на индивида и обществото, като бяха разкрити разнообразните начини, по които философията допринася и си сътрудничи с други предметни области в решаването на редица научни, технически, социални, политически и културни проблеми на съвремието, и бяха очертани отговорностите и задачите пред бъдещото развитие на философията в различни приложни насоки.