Търсене
Close this search box.

Редовна годишна конференция по проблемите на селото: “Села за продан”

 

 

 

 

216_28025799185_3775_n

 

За избора на тази тема бяхме провокирани от съобщения в печата, че канадски милиардер проявил желание да изкупи обезлюдени български села и да ги предостави на сирийски бежанци, както и от изострената обществена чувствителност към допускането на чуждестранни европейски физически лица да закупуват поземлени имоти у нас.
Проблемът като че ли замря, но ситуацията не се промени. В България наистина има десетки селищни единици, които нямат вече регистрирано население според данните от последното преброяване. От една страна, ние искаме да знаем каква е общата селищна картина в страната, какво е разпределението на населението по села и каква е съдбата на застроените площи и на цялото селско землище в обезлюдените (изцяло или частично) села.
От друга страна смятаме, че социалните науки дължат внимание на зачестяващите случаи на купуване анблок на няколко имота в едно село от външни за общността лица, което внася промени в локалната социална структура на общността не само чрез новите икономически заинтересовани страни, но и заради повишаване на цените на имотите, което предизвиква допълнителни затруднения пред кариерната и семейна реализация на младите селски жители. Възникват въпроси: как икономическите и демографските промени в селата и навлизането на нови национални и чуждестранни икономически и социални актьори влияят върху процеса на взимане на решенията, засягащи развитието на селските ни райони; как се дефинират правата в тези процеси; как се балансира влиянието върху вземането на политически решения между местните и новите жители, и гости на селата; между интересите на дребните собственици и производители и корпоративните интереси на финансово мощни компании; симптом на какви социални процеси е повишената в сравнение с преди 20 г. нагласа за продажба на земеделска земя, гори и ливади; какви биха били дългосрочните ефекти от продажбата на земя на юридически лица без ясни собственици и история, както и сключването на дългосрочни договори за аренда при неясни договорни отношения; кой в крайна сметка се разпорежда с българската земеделска земя; и т.н.
Учените, изследващи селото, имат отговорността да потърсят отговори на тези въпроси и да бъдат в основата на обществения дебат за нуждите и бъдещето на българското село. Затова бихме искали върху този проблемен кръг да съсредоточим дискусиите на тазгодишната конференция.

Организатори:

Институт за изследване на Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
БСА – Изследователски комитет „Социология на селото и аграрна социология”
Съюз на учените в България – Секция „Социологически науки”
Център за демографски изследвания и обучение
omda.bg

Програма

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по