Търсене
Close this search box.

Секция „Етически изследвания“

Семинар по индивидуален проект „Отношението лекар-пациент в женската консултация. (реконструкция на понятието за морално репродуктивно поведение в български контекст) по Модул „Млад учен“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

ще се проведе на 18.12.2019 г от 13 ч. в залата на ул.Сердика 4.

Гл.ас.д-р Любослава Костова ще изнесе доклад на тема:

„Женската консултация през призмата на отношението лекар- пациент. Източноевропейски перспективи.“

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина