Търсене
Close this search box.

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

 

 

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”

(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар

Концепцията за мира и ненасилието във

философските размисли на Карол Войтила

Лектор: доц. д-р Кирил Карталов (ИИОЗ)

Семинарът ще се проведе на 21.06.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на

ул. Сердика 4. Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

Графикът за следващите семинарни доклади ще се съобщава своевременно, обявите за семинара ще бъдат публикувани в интернет страницата на ИИОЗ, както и ще бъдат закачани на таблата за обявление За въпроси и заявки за участие, моля пишете на: Марина Бакалова ( ), ръководител на семинара и Веселин Петров( ), ръководител секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина