Търсене
Close this search box.

Секция „История на философските и научните идеи“ организира конференция по повод 100-годишнината от рождението на академик Азаря Поликаров

Конференцията е планирана за 7 и 8 октомври.

          Желаещите да вземат участие в нея да изпращат своите заявки (заглавие, резюме) на адрес (доц. д-р Пламен Дамянов). Срокът за подаването на зявките е 30 март 2021 г.

          Предвижда се издаване на сборник, като желанието ни е той да бъде публикуван преди конференцията. Готовите материали ще се изпращат на професор дфн Иванка Райнова до 1 август 2021 г. на адрес:

          Основни панели:

За комплексното отношение между философия и наука

Методология и изграждане на научните теории  

История на научните идеи

Философски проблеми на естествените науки

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по