Търсене
Close this search box.

Семинар „Знание и реалност“

На 26 ти юни от 14 ч. в залата на Сердика 4 ще се проведе семинар от серията „Знание и реалност“ на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики.

Лектор: Ива Георгиева

 „Философски поглед към терапията на посттравматично стресово разстройство във виртуална реалност:
травма и формиране на персонален наратив
във виртуален контекст“

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина