Търсене
Close this search box.

Семинар на „Религия, вярвания, светоглед”

Постоянен те­о­­рети­чен семинар с обща ТЕМА:

Философия на религията 

и НИ проект: „ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В РЕЛИ­ГИИТЕ И СВЕТОГ­ЛЕДА

по ТЕМА:

 ПРОБЛЕМИ, СЪЩНОСТ и ИЗМЕРЕНИЯ на ОНТОЛОГИЧНИЯ АРГУМЕНТ

Лектор гл.ас,д-р ф-яд-р теолЦветелин Ангелов ;

Дискутантгл.ас.,д-р Сергей Методиев.

четвъртък, 1 декември 2022

14,30 часа

ул. „Сердика“ 4