Търсене
Close this search box.

Семинар на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

Секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ организира семинар на
15 януари, сряда, от 14 ч. в залата на Института на „Сердика“, 4,
на който доклад на
тема:
„Въведение в булевата и модална сложност“
ще изнесе ас. д-р Петър Илиев
Линк към фейсбук събитието, където можете да намерите резюме на доклада:
Заповядайте!

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина