Търсене
Close this search box.

Семинар на секция „Онтология, епистемология, философия на науката”

Семинар на секция „Онтология,
епистемология, философия на науката” ще се проведе на
29.10.2018 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в залата на бул.
„П.Евтимий” № 6.
 
Гл. ас. д-р Ясен Андреев ще изнесе доклад на тема:
„Език и битие. Бележки ограничени до копулативната
употреба на глагола „е””.
 
Заповядайте!

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина