Търсене
Close this search box.

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина Кандито (Университе на Генуа) и ас. д-р Алесандро Мелони (Университет на Генуа). Семинарите са част от обучителен курс „Социално включване и живот с увреждания” на MILIEU и ще се проведат на 05 юли 2023 г. (сряда), с начален час на първия – 11:00 часа (Източноевропейско време).

Тема 1: Мултисензорност за достъпност в архитектурата – Алесандро Мелони (УниГе)
Семинарът разглежда някои теоретични аспекти във връзка с ролята на мултисензорната перцепция на архитектурното пространство. Включването на тялото в процеса на взаимодействие между човека и средата се счита за фундаментално, тъй като позволява да бъдат превъзмогнати известни граници, засега все още определяни от стриктно визуалната архитектурна концепция. Стимулацията на сетивата е фактор, който е в състояние да обогати перцепцията у всекиго и придобива определящо значение, особено в сферата на живота с увреждания. Тази тема следва да бъде развита, например, посредством перцептивно сравнение между зрящи и незрящи хора. Семинарът цели да акцентира върху ролята на мултисензорността на пространството и върху това как комуникацията през всички сетива може да  увеличи достъпността и включването (в контекста на архитектурата) за по-широка публика.

Тема 2: Архитектура, която да видим, чуем и докоснем – Кристина Кандито (УниГе)
Този семинар предлага по-задълбочен поглед към мултисензорността чрез някои дидактически предложения, развити в последните години в рамките на курсовете от магистърската програма по архитектура в катедрата „Архитектура и дизайн“ в Генуа. Преподавателската дейност играе фундаментална роля в окуражаването и обучението на професионалисти, които осъзнават специалните потребности на околните и се стремят да гарантират на всекиго независим достъп до споделените пространства, както и независимо разбиране за архитектурните пространства.  Темите, с които ще се занимае семинарът, се фокусират върху възможностите за комуникиране на архитектурни елементи или характеристики чрез стимулирането на сетива, различни от зрението. Целта е да се покаже как, посредством преподаването, е възможно да се предават ценности и познание в полза на професионалната подготовка на архитектите на бъдещето, които да са по-чувствителни към въпросите на достъпността и социалното включване.

Език: английски.

Повече информация и линк за регистрация за предстоящото академично събитие можете да намерите на сайта на проекта. Директен линк тук:
https://milieu-h2020.eu/bg/event/5496/

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Национален семинар по проект ISKILL “Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни”

На 8.06.2023 г. в Областна управа-Габрово се проведе национален семинар по проект ISKILL “Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни” с представители на областната и