Търсене
Close this search box.

Семинар: „Свещената свобода на изразяването и свещеното в ценностен контекст“

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

religia
Секция: ”Религия, вярвания, всекидневен живот”
продължава теоретичния си СЕМИНАР по обща ТЕМА:
РЕЛИГИЯ –ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ
ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА:

„Свещената свобода на изразяването и
свещеното в ценностен контекст“

Докладчик на семинара – доц. д-р Веселин Босаков
ДИСКУТАНТИ – проф.дфн.дпн Петко Ганчев; доц. дфн Стефан Пенов.
Колегията от катедра ” Религия, вярвания, всекидневен живот” и
НИ група ”Религиозно-философски парадигми” имат удоволствие да ви поканят:

Заповядайте като участници и гости , 29 януари 2015 г. от 14.30 ч.
в заседателната зала на ул.Сердика 4.