Търсене
Close this search box.
Апостолова_Топлоцентрала

Семинар Хоризонти: Формиране и разпад на един социалистически миграционен режим с Рая Апостолова

Започвайки през късните 1950-те години и продължавайки до края на 1980-те, Народна република България посреща хиляди работници, студенти и бежанци, пристигащи от постколониални страни. Под натиска на процесите по деколонизация в Азия, Африка и Латинска Америка, на интернационалистическия си дълг и на критиките, които отправя към капиталистическите страни, Народната република формира комплекс от държавни и масови структури, институции и концептуални полета, които формират един социалистически миграционен режим. Реставрацията на капитализма започва с изкореняване на тези структури и социалистическите политически рационалности. Някогашните „чуждестранни приятели“ на социалистическа България бързо биват превърнати в „чуждестранни врагове“, които застрашават „европейския“ път към истински пазарна икономика на Републиката.

Семинар за социални и хуманитарни науки: Хоризонти
Организатори са Боряна Бунджулова и Леа Вайсова
Модератор е Боряна Бунджулова
18 юни 2024, 18.30.
Галерия Топлоцентрала – Куб

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.