Търсене
Close this search box.
coverimage

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание  Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“.

Списанието, индексирано в Scopus (Q3 за социални и политически науки), има за цел да публикува новаторски изследвания на съвременното развитие в Югоизточна Европа. Васил и Бранка очакват вълнуващи научни статии за динамичната икономика на платформите в Югоизточна Европа като добре дошли са сравнителни изследвания и конкретни казуси.

Повече за списанието тук:
https://brill.com/view/journals/seeu/seeu-overview.xml
https://www.facebook.com/southeasterneurope2016
https://www.linkedin.com/company/southeastern-europe/posts/?feedView=all
https://x.com/BrillEurope/status/1802974532363276463

Срокове
30 август 2024 г. – изпращане на резюмета (250 думи) и биография (150 думи) на Бранка Анджелкович, , и Васил Киров,
20 септември 2024 г. – получаване на обратна връзка относно одобрението на резюметата
20 декември 2024 г. – изпращане на първата чернова (7500-10 000 думи) на редакторите
15 февруари 2025 г. – обратна връзка от редакторите
30 април 2025 г. – изпращане на статиите в списанието

ОЩЕ

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.