Търсене
Close this search box.

Списание „Философски алтернативи“ 4/2015

Списание „Философски алтернативи“ 4/2015

Тема на броя: HOMO AESTHETICUS

Водеща: Иванка Стъпова

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФИЛОСОФСКАТА ТРАДИЦИЯ

Огнян Касабов – Жизнено чувство и предустановена хармония: Кант между Лайбниц и Ницше

Силвия Борисова – Систематични възможности на негативната естетика

Андрей Лешков – Негативен естетизъм? (Спиноза и Вермеер)

Иван Попов – Естетика и институции в света на изкуството

 

КЛАСИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ НА ЕСТЕТИКАТА

Искра Цонева – За един български режисьор, за един английски готвач и за смисъла на трагедията

Валентин АнгеловЕстетическият опит

Иванка Стъпова – Конфликтът естетическо–етическо

 

ЕСТЕТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИИ

Иван КолевArchitectura ex machina. Футуристичният разлом

 

ЕСТЕТИКА НА ВИЗУАЛНОТО

Петър Пламенов – Погледът и ръката. Естетическото преоткриване на тялото (част 1)

Галин Пенев – Иконографското пространство (естетика и богословие на иконата)

Анна Цоловска – Визуално художествено произведение – разбиране и интерпретация

Вяра Попова – Построяване на номадичното? (тези за метафориката на пътя)

 

ЕСТЕТИКА НА СЛОВЕСНОТО

Мая Иванова – Комедията на свободата и възхитата от погнусата

Татяна Батулева – Албер Камю: за двойния императив на изкуството

Нонка Богомилова –Човек и Бог: философско-литературни проекции

Правда Спасова – Лев Толстой като прагматистки мислител. Нов прочит на „Що е изкуството?“

Антоанета Николова – Особености на китайския поетичен изказ

 

ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФОРУМИ И КНИГИ

Андрей ЛешковAisthetikos.Конференция по естетика в памет на Исак Паси

Мая Иванова – Страстите на мисленето

Марияна Фъркова – София Филм Фест и „Досието Петров“

 

IN MEMORIAM

Правда Спасова – За философичността на един художник. В памет на Стефан Десподов

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп