Търсене
Close this search box.
LSPSV

Среща на високо равнище в ОИСР

Проф. д-р Нели Косева, главен научен секретар на БАН, и доц. д-р Люба Спасова, научен секретар на ИФС, бяха включени в делегацията на Министерството на образованието и науката, която  участва  в поредицата от събития на Министерската среща на Комитета по научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която се проведе на 23 и 24  април 2024 г. в сградата на ОИСР в Париж.

Срещата имаше за цел открит диалог и ангажиране на представители от различни сектори на държавното управление, академичните среди, индустрията, селското стопанство, гражданското общество и други заинтересовани страни в търсене на устойчиви решения и отговорно развитие на новите технологии, свързани със зеления преход и дигиталната трансформация. Очаква се диалогът да подпомогне свързването на заинтересованите страни за идентифициране на ключови въпроси в политиката, изискващи съгласувани международни действия, които ОИСР може да улесни чрез приобщаваща и насочена към бъдещето програма за диалог. Отворената наука и развитието на човешкия капитал, обществените ценности и общественият интерес и  тяхното вграждане в технологичното развитие бяха важни акценти в тематичните панели на срещата.

С участието си, като част от българската делегация, проф. Косева и доц. Спасова допринесоха за повишаване на видимостта на страната ни в глобалните усилия за научно и технологично развитие в подкрепа на прехода към устойчивост.

ОЩЕ