Търсене
Close this search box.
4

Стартира проектът SkilMeeT.

На 24 и 25 януари 2024 г. проф. Васил Киров участва в откриващата среща на проект „Skills for labour markets in the digital and green transition“, организиран от координатора TNO в Лайден, Нидерландия. Екипи от осем европейски страни ще анализират и набележи пътища за намаляване на недостига на умения в Европа, едно от най-големите предизвикателства за европейската комисия и европейските общества понастоящем. Проектът е финансиран по програма Хоризонт Европа с бюджет от 3 милиона евро. В българския екип участват и доц. Румяна Желева и доц. Петя Илиева-Тричкова.

Повече за целите на проекта: https://ips-bas.org/skilmeet/

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.