Търсене
Close this search box.

С награда „Питагор“ в категорията „Утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки“ е отличена д.с.н. Пепка Бояджиева

 

На 19 май на церемонията по връчването на ежегодните награди на МОН за принос в науката „Питагор“ за 2023 година д.с.н. Пепка Бояджиева от Институт по философия и социология – БАН е наградена в категорията за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки. Тържествената церемония се състоя в УНСС и ще бъде излъчена по БНТ на 24 май от 18:00 часа.

Д.с.н. Пепка Бояджиева е Почетен професор по социология на образованието в Университета на Нотингам, Великобритания, от 2011 г. Нейните основни изследователски интереси са свързани с теоретичното развитие на социологията на образованието, висшето образование и университета като институция, социалната справедливост в образованието, ученето през целия живот. Сред научните й приноси се открояват: обогатяването на теоретичните основи на социологията на образованието чрез синтезиране на идеи от други научни подходи и дисциплини; дефинирането на нови изследователски полета, като социология на неуспеха; разработването на оригинални социологически концепции, като например за висшето образование и образованието на възрастни като публични и общи блага и като сфери на признаване, за мисията и функциите на висшето образование като сложно взаимодействие от инструментални, лично-съграждащи и трансформиращи роли, за ученето през целия живот като образователна парадигма на късно модерните и постмодерните общества, за социалната справедливост като многоизмерен феномен и задължителна перспектива при анализа на съвременните процеси на масовизация на висшето образование, за образователните неравенства като резултат от сложното взаимодействие между фактори при входа, процеса и изхода на образователните институции и отразяващи както вертикалната, така и хоризонталната диференциация в образованието. Резултатите от изследователската работа на д.с.н. Пепка Бояджиева са отразени в многобройни публикации в престижни издания у нас и в чужбина, като в SCOPUS са включени 37 от тях, 316 цитирания и H индекс 9.

 

От името на цялата колегия поздравяваме д.с.н. Бояджиева за заслуженото отличие!