Търсене
Close this search box.

Таня Неделчева, Димитър Цацов ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ИСТОРИЯ НА СОЦИОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ (от 50-те до края на 60-те години на ХХ в.), Авангард Прима София, 2021

Местните празници: ресурси, традиции, промени – нова книга от секция Общности и идентичности

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана