Търсене
Close this search box.

Тематична конференция „Философията като призвание”

Тематична конференция
„Философията като призвание“
В памет на Иван Пунчев
Тема: „НАУКА И ПОЗНАНИЕ“
17 и 18 Ноември 2014 г.
Благоевград

Организатори
Секция „Онтологически и епистемологически изследвания” ИИОЗ-БАН,
секция „Философия” при СУБ  
Катедра „Философия” към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

ПРОГРАМА