Търсене
Close this search box.

Трета докторантска  школа на ИФС – БАН

Третата докторантска  школа на ИФС – БАН бе проведена в периода 25 – 29 септември, 2023 г. в Творческия дом на БАН,  к.к. Златни пясъци. Темата на школата бе: Представяне на резултати от научни изследвания за кратък срок от време пред аудитория от неспециалисти. Темата бе продължение на лекциите, които докторантите са слушали по проекта Mileu, само че пред аудитория от специалисти.

По време на школата доклади изнесоха: проф. дпсн, кфн Владимир Никитин – Московски социално педагогически институт, проф. Алесандро Кастелано от университета в Генуа, доц д-р Валери Личев – ИФС – БАН и живеещият в САЩ писател Йордан Ганчовски, номиниран за наградата Гинес за най-кратко време за развитие на сюжетното действие в романа му „Нощта на 10-ти“. Целта на школата бе да се представят различни гледни точки към особеностите на възприятието  на сбитото или кондензирано време – психологическа, социологическа, философска, творческа.

Бяха организирани сесии, свързани с ученето чрез преживявяне и работата с глина, които целяха отключване на творческия потенциал на докторантите, взаимното им опознаване и събуждане на интерес към научната им работа, простираща се в различни полета на хуманиталното и социално знание – естетика, психология, социология, философия. В края на школата бе проведена анкета с участниците,  които дадоха най-висока оценка на научното събитие, като изказаха препоръки за провеждането му два пъти в годината на място, намиращо се по-близо до София и с участието на повече лектори. Самите докторанти се ангажираха да съберат докладите си, за да ги издадат като сборник с пари от субсидията им. Като белег за формирането на докторантска общност може да се приеме създадената във Вайбър група на участниците в школата.