Търсене
Close this search box.

Трети научен семинар по проекта „Етика и бъдеще“: Футуризмът: в етическа и в естетическа перспектива

Дата на провеждане:

17 май 2023 г. от 13:00 до 15:00 часа

 

Участници:

проф. д-р Даниела Сотирова, Технически университет – София, Катедра „Правни и хуманитарни науки“,  и гл. ас. д-р Невена Иванова, Българска академия на науките, Институт по философия и социология

 

Формат: zoom среща

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82088765924?pwd=RDk5bTgvc3lNMGlaY1BEaTdkTlRKUT09

 

Кратка анотация:

Етическият прочит на бъдещето е неизбежен компонент на философските рефлексии върху времето. Терминът футуризъм е подходящ понятиен „инструмент“ за ориентиране в многообразието въпроси: морални, културологически, социално-психологически и мениджърски: за бъдещето като времево измерение.

  • Как думата футуризъм, появила се в началото на 20в. за назоваване на ново направление в изкуството, придобива подобен по-широк смисъл?
  • Каква е близостта и разликите между футуризъм и мелиоризъм, при който понятието за подобряване е основополагаща етически натоварена идея?
  • Къде „разполагаме“ футуризма между крайностите на оптимизма и песимизма?
  • Какво предлага конструктът времева перспектива относно бъдещото измерение и етическото му осмисляне?
  • Какво е мечта, обещание и проект в културологически и поведенски план и дали мечтата не се измества от проекта?
  • Как приоритизираме кратко-, средно- и дългосрочната перспективи и какво е „лонгтермизъм“ в културите?

Без да са център на разгорещени дебати, въпросите на футуризма привличат и днес интелектуалното любопитство на популярни философи. П. Солтердайк го обмисля в контекста на европейската (западната) култура с нейните пазарни иновации. Сл. Жижек задава въпроса доколко е редно да употребяваме термина „бъдеще”, за да обозначим „кредитизъм” и предлага думите „идно” или „бъдно” като по-оптимистични алтернативи на безбъдещност („no future”).

На семинара ще бъдат представени и различни вариации за развитието на визиите за бъдещето и технологиите в изкуството на 21-ви век. Един век по-късно, човечеството е преминало през две разрушителни световни войни и е изправено пред рисковете от екологична катастрофа. Визионерите в изкуството и философията са принудени да преосмислят ролята на технологиите и да потърсят тяхното хармонизиране с творческите сили на природата. Чрез примери от изкуството Иванова ще дискутира промяната във фантазиите за бъдещето.

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина