Търсене
Close this search box.

„Университет за всички“

Каним ви на последната за тази календарна година лекция на „Университет за всички“ на тема:
(Не)потребното потребление
 
Лектор гл.ас. д-р Мила Минева
 

Диагнозата на съвременното общество като консумативно е предмет на академичен консенсус днес, въпреки че споровете за началото му продължават. Любопитното е, че едновременно с вкореняването на потребителските практики се конструират критическите дискурси по отношение на консумацията. Лекцията ще се опита да разкаже исторически различните залози на критиките на потреблението, да покаже от една страна „морализаторските“ дискурси, а от друга – еманципативните критики, през които се договарят очертанията на консумативното общество. 

Нова конферентна зала 15 януари 2020 от 18.30 часа
 
***
Университет за всички Университет за всички е съвместна инициатива на учени от социалните и хуманитарните науки от три от водещите образователни и научни институции в България – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт по философия и социология, БАН и Нов български университет.

Поставяме си за цел да дискутираме актуални теми от обществено значение извън затворените институционални и академични рамки и да привличем вниманието на по-широка аудитория, както от специалисти и студенти, така и от граждани, които се вълнуват от осмислянето на случващото се около нас.

Научен комитет: проф. Антоний Тодоров, проф. Ивайло Дичев, проф. Светла Колева, доц. Георги Вълчев, гл.ас. д-р Велислава Петрова, гл.ас. д-р Ния Нейкова

За контакти: nia_neykova@abv.bg velislava.petrova@gmail.com      

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина