Търсене
Close this search box.

Асистенти, гл. асистенти, доценти, професори

Асистенти

+359 887 23 02 03
Сътрудник към Ръководството
+359 888 02 64 24
+359 883 36 01 34

Главни Асистенти

+359 889 87 42 19
+359 887 28 21 74
+359 894 711 158
+359 894 433 940
+359 888 36 03 00
+359 883 47 96 55
+359 876 04 89 49
+359 895 44 58 27
Зам. председател
+359 888 30 61 35
+359 885 85 20 07
+359 888 41 77 66
+359 883 23 46 63
+359 889 58 33 99
+359 884 31 99 51
+359 884 28 13 91
+359 884 63 04 19
+359 897 988 968
+359 988 911 128
+359 879 279 193
+359 878 20 12 75
+359 886 17 82 87

Доценти

Заместник-директор
Председател ОС
+359 884 35 35 11
+359 887 701 443;
+359 887 605 304
+359 2 981 07 91
+359 885 66 32 85
Научeн секретар 
докторски програми
+359 888 02 64 24
+359 886 69 89 29
+359 877598092
+359 882 83 60 31
Секретар на НС
+359 893 554 115
+359 884 34 24 71
+359 898 750 686

Професори

+359 893 570 672
Заместник-директор
+359 888 616 332
Заместник-директор
Председател на НС
Директор
+359 88 802 6424
Зам.-председател на НС
Зам.-председател на НС