Търсене
Close this search box.

Фотоконкурс по проект EXCEPT на тема Визията на младите: Да станеш възрастен днес

CfMbxdXW4AEu22FЗа да разберем по-добре гледната точка на младите в пътя им към зрелостта, проект EXCEPT даде старт на конкурс за фотография. Ние сме любопитни да разберем какво всъщност означава за младите хора животът на възрастните. Дали това е свързано с намирането на работа, възможността човек да се издържа сам, да има повече свобода, да бъде независим при вземане на решенията в живота си и да носи отговорността от тези си решения? Или…? Покажете ни какво мислите за това, кога започва зрелостта и каква е вашата визия за това днес. Дали зрелостта Ви носи положителни или пък отрицателни преживявания и опит? Какво харесвате в това да сте зрели хора и какво – не? Ние се интересуваме от Вашето мнение, от емоционалния Ви опит и асоциациите, с които свързвате прехода към зрелостта. Изпратете ни Вашите фотографии по тази тема с кратък коментар към тях и спечелете някоя от нашите награди.

В конкурса могат да участват млади хора на 18-30 годишна възраст. Държавите-партньори по проект EXCEPT са България, Естония, Германия, Гърция, Италия, Полша, Швеция, Обединеното Кралство, Украйна и други държави от Европейския съюз.

Как да участвате, какви са изискванията, сроковете и процедурата може да разберете тук.

За повече информация относно проекта и конкурса може да посетите фейсбук страницата на проект EXCEPT, както и интернет страницата му.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване