Търсене
Close this search box.

Четвърти научен семинар по проекта „Етика и бъдеще“: Бъдещето на изкуствения интелект и космоцентричната етика

Дата на провеждане:

31 май 2023 г. от 13:00 до 15:00 часа

 

Участници:

Професор ем. дфн Веселин Петров, Българска академия на науките, Институт по философия и социология

 

Формат: присъствено

гр. София, зала № 2 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Кратка анотация:

В наши дни стана особено актуална темата за появата, досегашното и бъдещето развитие на изкуствения интелект. Както е добре известно, настоящите устройства в това отношение формират така наречената слаба теза или слаба версия на изкуствен интелект. Обаче изкуствен интелект в собствен смисъл – така наречената силна теза или силна версия на изкуствен интелект – ще се появи тогава, когато съответните машини ще са способни да преминат успешно теста на Тюринг и ще са в състояние да се самовъзпроизвеждат без намесата на човека. Според някои футуристи това ще се случи съвсем скоро, макар че учените са по-скептични. Точната дата не е толкова важна, във всеки случай това се очаква да се случи в не толкова далечното бъдеще. По-важното е, че появата на изкуствен интелект в силния смисъл на думата ще бележи настъпването на нова епоха в развитието на човечеството и на разума изобщо. Този процес поражда нови въпроси и дискусии, в които ролята на философията е особено важна за намирането на решения на редица проблеми на бъдещето: екзистенциални, отнасящи се до самото съществуване на човешката цивилизация, етически, познавателни и т.н. Това налага философите да поемат своята отговорност в търсенето на решения на проблемите, които се пораждат от развитието на изкуствения интелект. Особен акцент имат именно етическите проблеми. В тази връзка през последните две десетилетия се разви нов раздел на етиката: космоцентричната етика, която до момента се занимава главно с три взаимосвързани теми, имащи своите етически измерения: изследване на планетите, защита на планетите и търсене на извънземен живот. Време е към тези три теми да се добави и темата за взаимоотношението между хората и все по-развиващия се изкуствен интелект.

Именно тези проблеми, както и редица свързани с тях въпроси от различни области на философията, ще са предмет на обсъждане в дискусията по време на обявения семинар.

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина