Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Преписка идентиф. номер: ОП-1 / 2019 г.

Дата на създаване: 22.08.2019 г.

 

Обявление за възложена поръчка от ИИОЗ-БАН

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г.

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Приложение номер 1 към Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г.

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Приложение номер 1б към Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г. за доставка на ел. енергия

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Приложения номер 2 и 3 към Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г. за доставка на ел. енергия

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Приложение номер 4 към Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г. за доставка на ел. енергия

Публикувано на 22.08.2019 г.

БАН