2022

Нова книга на проф. дсн Пепка Бояджиева и проф. дфн Цочо Бояджиев – “Изчезналите университети. Въведение към една социология на неуспеха” отразява БТА.

Проф. дсн Емилия Ченгелова, ръководител на теренната работа на направеното в средата на 2021 г. национално представително изследване сред българското население, което е част от Международната програма за социални изследвания (International Social Survey Programme – ISSP) и протича паралелно в над 50 страни от петте континента по единна методика и световни стандарти, анализира резултатите в интервю пред БТА. Темата на проучването е здравните и социалните неравенства, а предоставените от Института по философия и социология данни са широко отразени в медиите. Публикациите са достъпни тук.

Доц. д-р Алексей Пампоров по темата за диктатурата, диктаторите и обективната им оценка пред БНР

Доц. д-р Мариана Тодорова за футурологията, изкуствения интелект и развитието на обществените сфери пред в-к СЕГА