ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ /бивш ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО/

На заседание на Общото събрание на БАН, проведено на 18.11.2019 г.,  е взето решение за преименуване на Института за изследване на обществата и знанието в Институт по философия и социология. Институтът по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) /Institute of Philosophy and Sociology at BAS (IPS-BAS)/ може да бъде намерен на следните електронни адреси: Официален уебсайт: www.ips-bas.org Facebook: www.facebook.com/ifs.bas/ Linkedin: […]

» Read more

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и новите технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 67/28.07.2020г.

Рецензия от проф. дсн Карамфил Манолов относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общност : наука, образование и иновации „на ИФС-БАН На чужд език   Рецензия от доц. д-р Саша Тодорова относно конкурса за заемане на […]

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата и научна специалност Социология за нуждите на секция „Публични политики и социални промени” при ИФС, обявен в ДВ бр.67/28.07.2020 г.

  Рецензия от доц. д-р Саша Тодорова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ в Институт по философия и социология при БАН На чужд език Рецензия от проф. дсн Анна Мантарова относно конкурс за заемане на академичната […]

» Read more

ЧЕСТВАНЕ ДЕНЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Онлайн дискусия на тема: КРИЗА И БЛАГОРАЗУМИЕ 19 ноември 2020, 18.00-21.00 ч. Домакини: Българско философско общество и Институт за философия и социология, БАН Електронна платформа: ZOOM Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84549032182?pwd=dzRGQWVIbjBzbG1ldVpmRTRmaWhoUT09 Поканени са членовете на всички философски звена и организации. Регламент: изказване до 3 мин. За предварителни заявки: bfonewsletter@gmail.com Други изказвания ще се правят по реда на заявките по време на […]

» Read more

Международна конференция “The Impact of Artificial Intelligence on Our Society“ (Въздействието на изкуствения интелект върху нашето общество)

организират Фондация „Конрад Аденауер“, Посолството на Конфередерация Швейцария и Институтът по философия и социология към БАН Конференцията ще се проведе онлайн на 20 ноември, петък, от 10:30 до 13:00 часа и може да бъде проследена в реално време във Фейсбук събитието: https://www.facebook.com/events/663461931007642. Конференцията ще бъде открита с приветствия от вицепримиера Томислав Дончев, еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и […]

» Read more

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС

от секция „Социологически науки“ Опечалено семейство, Членовете на секция „Социологически науки“ при СУБ скърбят заедно с вас по повод смъртта на чл.-кор. проф. дсн Стоян Михайлов. С неговата смърт социологическата общност загуби един от своите първоучители, положил неимоверни усилия за институционализирането на социологията у нас. Проф. Михайлов създаде школа в социологията, насочила усилията си към: разкриване на нейните познавателни възможности […]

» Read more

Награди за изявени учени на БАН в Деня на народните будители

По повод Деня на народните будители – 1 ноември  Управителният съвет на Българската академия на науките награждава изявени учени от Академията. Наградата за изключително значими монографии от национално значение се присъжда на проф. дсн Светла Колева и проф. дфн Иванка Райнова – Институт по философия и социология за техните монографични трудове: Koleva, Svetla. 2018. Totalitarian Experience and Knowledge Production: Sociology in […]

» Read more
1 2 3 85