Престижна международна конференция в София. Институтът по философия и социология при БАН е съорганизатор

HDCA 2023 Conference: Vulnerability, Human Development and Cooperative Re-Building in Turbulent Times (Уязвимост, човешко развитие и възстановяване чрез сътрудничество в бурни времена) ще се проведе от 11 до 13 септември 2023 в Софийския университет Св. Климент Охридски.   HDCA 2023 извежда ред въпроси на преден план: Как да се концептуализира […]

» Read more

Национален семинар по проект ISKILL “Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни”

На 8.06.2023 г. в Областна управа-Габрово се проведе национален семинар по проект ISKILL “Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни” с представители на областната и общинска администрация, работодателски организации, национално представителни синдикати, образователни и обучителни институции и НПО. На семинара, членовете на екипа по проекта […]

» Read more

Memory and Mind 2: A Sofia-Grenoble Workshop (Sofia University, New Conference Hall, 09.06.2023 – 10.06.2023)

Memory and Mind 2: A Sofia-Grenoble Workshop (Sofia University, New Conference Hall, 09.06.2023 – 10.06.2023) 9 June 2023 10:00-10-50. Denis Perrin (Centre for Philosophy of Memory, Université Grenoble Alpes): The cognitive dynamics of episodic memory. 10:50-11:10. Coffee break. 11:10-12:00. Marina Bakalova (Institute of Philosophy and Sociology at Bulgarian Academy of Sciences): Prolegomena to music and memory. […]

» Read more

Участие на учен от Институт по философия и социология в поредица лекции „Лицата на науката“

Ас. д-р Елица Станоева от секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС ще изнесе публична лекция на тема: „Смяна на режима, разрушаване на архитектурното наследство и гласът на архитектите“. Дискусията е част от поредица „Лицата на науката“, инициирана от Културен център на СУ, в която учени представят изследванията си […]

» Read more

ИФС се включи в Дни на кариерата във Философски факултет – СУ

На 2 и 3 юни 2023 г. за пръв път се проведоха Дни на кариерата във Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Изложението на възможности за стаж, доброволчество, допълнителна квалификация и кариерно развитие бе ориентирано към студенти от всички специалности във Философския факултет – Философия, Социология, Културология, Психология, Политология, […]

» Read more

Учители и учени участваха в „Иновативен проект за учене чрез преживяване“

На 2 и 3 юни 2023 г. екип  учени от Института по философия и социология при БАН (проф. ем. дфн Веселин Петров, гл. ас. д-р Веселина Качакова, доц. д-р Силвия Борисова, гл. ас. д-р Петя Климентова, гл. ас. д-р Мартин Иванов, гл. ас. д-р Радостина Минина, гл. ас. д-р Лина […]

» Read more

Покана за национална конференция

Центърът за социални емпирични изследвания, Институт по философия и социология – БАН ви кани на 02.06.2023 г. на Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики“.  Конференцията ще се проведе на 02.06.2023 г. в Централно управление […]

» Read more
1 2 3 100