Институтът по философия и социология ще участва с демонстрационен щанд в Европейската нощ на учените 2023

Институтът по философия и социология ще участва с демонстрационен щанд в Европейската нощ на учените 2023 на 29 септември 2023 г. (петък), от 16.00 до 22.00 часа в Античен комплекс „Сердика“, под стъкления купол на Ларгото, между Министерски съвет и Президентството – в Конферентна зала 3.   Екипът на ИФС […]

» Read more

Проф. Румяна Стоилова и проф. Корнелия Славова (СУ) със статия в сборника The Routledge International Handbook of Intersectionality Studies

Излезе от печат сборникът The Routledge International Handbook of Intersectionality Studies, в който проф. Румяна Стоилова в съавторство с проф. Корнелия Славова СУ са автори на статията, посветена на използването на теорията за интерсекционалността в изследванията на множествените неравенства. Темата на тяхната статия е „Интерсекционалността: Перспективите пред Централна и Източна Европа“. Интерсекционалността […]

» Read more

Представяне на книгата “Потенциалност и фигура” на доц. д-р Кристиян Енчев на 5 октомври 2023 г. в Гьоте Институт

  Книгата “Потенциалност и фигура” на доц. д-р Кристиян Енчев ще бъде представена на 5 октомври 2023 г., 18,30 ч. в Гьоте Институт. “Тази книга е опит да мисля заедно пътищата на илюстриктурата и потенциалността на фигурата. Работата ми през последните години беше фокусирана върху прокарването на концепта илюстриктура в […]

» Read more

Участие на проф. емеритус Веселин Петров в престижен международен форум в Китай

Проф. емеритус Веселин Петров участва онлайн в престижен международен форум в Китай на 18.08.2023 г. Акцентът на конференцията е върху проблеми на образованието, на изкуствения интелект и на екологичната цивилизация. Тук можете да се запознаете програмата на конференцията, с участници от Европа и Америка.

» Read more

Конкурси за академични длъжности – ДВ, брой 67 от 04.08.2023г.

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: доцент, професионално направление 2.3. Философия (Онтология), за нуждите на секция „Онтология и епистемология“ – един; главен асистент, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Философия на науката“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и […]

» Read more

Участие на учени от ИФС в 13th International Whitehead conference

Нашите колеги проф. емеритус дфн Веселин Петров и гл. ас. д-р Петя Климентова участваха в авторитетната международна конференция “13th International Whitehead conference”, проведена в Мюнхен, Германия от 26 до 29 юли 2023 г., с участието на повече от 100 участника от няколко континента. Професор Петров изнесе два доклада в две […]

» Read more

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 363 на Министерски съвет от 01.06.2022 г, В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За […]

» Read more
1 2 3 102