Участие на учен от Институт по философия и социология в поредица лекции „Лицата на науката“

Ас. д-р Елица Станоева от секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС ще изнесе публична лекция на тема: „Смяна на режима, разрушаване на архитектурното наследство и гласът на архитектите“. Дискусията е част от поредица „Лицата на науката“, инициирана от Културен център на СУ, в която учени представят изследванията си […]

» Read more

ИФС се включи в Дни на кариерата във Философски факултет – СУ

На 2 и 3 юни 2023 г. за пръв път се проведоха Дни на кариерата във Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Изложението на възможности за стаж, доброволчество, допълнителна квалификация и кариерно развитие бе ориентирано към студенти от всички специалности във Философския факултет – Философия, Социология, Културология, Психология, Политология, […]

» Read more

Учители и учени участваха в „Иновативен проект за учене чрез преживяване“

На 2 и 3 юни 2023 г. екип  учени от Института по философия и социология при БАН (проф. ем. дфн Веселин Петров, гл. ас. д-р Веселина Качакова, доц. д-р Силвия Борисова, гл. ас. д-р Петя Климентова, гл. ас. д-р Мартин Иванов, гл. ас. д-р Радостина Минина, гл. ас. д-р Лина […]

» Read more

Покана за национална конференция

Центърът за социални емпирични изследвания, Институт по философия и социология – БАН ви кани на 02.06.2023 г. на Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики“.  Конференцията ще се проведе на 02.06.2023 г. в Централно управление […]

» Read more

Международна научна конференция на тема: „Местните празници: Ресурси, традиции, промени ”

Екипът на изследователски проект: „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“ и Институтът по философия и социология – БАН Ви канят на международна научна конференция с учени, университетски преподаватели и специалисти от различни дисциплини на обществените и хуманитарните науки, посветена на местните празници в българското общество. Конференцията […]

» Read more

Покана към докторантите и асистентите в ИФС

Лятно училище за докторанти и асистенти от ИФС в начален етап на научна кариера (до 4 години от зачисляване в докторантура) се организира в рамките на проект “MILIEU” (https://milieu-h2020.eu/) от 12 юли до 16 юли в Боровец. На училището ще присъстват докторанти от България, Испания и Италия. Всички разходи се […]

» Read more

Представяне на книгата на чл. кор. проф. Ангел Стефанов “Suggested Answers to Philosophical Puzzles”

На 14 юни 2023 г. /сряда/ от 18.00  до 21.00 ч. , в конферентната зала на СУ, секция “Философия на науката” организира представяне на книгата на чл. кор. проф. Ангел Стефанов “Suggested Answers to Philosophical Puzzles”. Заповядайте!

» Read more
1 2 3 99