Покана за участие в Национална научна конференция „Ценностите. Класика и актуалност“, 15–16 май 2024 г.

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална научна конференция „Ценностите. Класика и актуалност“. Конференцията ще се проведе на 15 и 16 май 2024 г. в София и Благоевград, както следва: – 15 май: Зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН) в Централната сграда на Българска академия на […]

» Read more

Излезе сборник с доклади от международна конференция на тема „Местните празници: Ресурси, традиции, промени“

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: Ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана в рамките на проекта „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“, финансиран от ФНИ на МОН (KП-06-H45/5 […]

» Read more

Представяне на резултатите от национално представително проучване „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“

На 29 ноември на пресконференция в БТА бяха представени резултатите от национално представително проучване, проведено по проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Повече за събитието можете да научите тук, тук и тук,  както и от доц. д-р Албена Накова, член на […]

» Read more

Публична защита на Биляна Иванова Иванова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАВНОТО СЪЗНАНИЕ В ИНТЕРГЕНЕРАЦИОННА ПЕРСПЕКТИВА на БИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и […]

» Read more

Работна среща за подобряване на училищното образование събра учени, преподаватели и експерти

На 20.11.2023 г. екипът на Иновативен проект за учене чрез преживяване към Института по философия и социология при Българската академия на науките с ръководител проф. ем. дфн Веселин Петров проведе работна среща с представители на университети, училища и държавни институции по образованието за очертаване на възможности за съвместни дейности. По […]

» Read more

Submit to a special issue of Sociological Problems

The team of the project “The Images of science in the digital world: between social networks and internet media” welcomes submissions to a special issue of the quarterly journal Sociological Problems, which is Indexed in ERIH PLUS. The project is a fundamental study that aims to justify a new interdisciplinary […]

» Read more

Представяне на юбилеен сборник „Общности и идентичности“ в чест на проф. Таня Неделчева

Като тържество и утвърждаване на колективния научен дух бе определен новопубликуваният сборник с научни статии, посветен на проф. дсн Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института по философия и социология. Това заяви в задочен поздрав към […]

» Read more

ПРОМОЦИЯ на НОВАТА КНИГА по НИ Проект на Секция “Религия и светоглед”, с участието и на чуждестранни автори – учени от БАН, СУ, Израел, САЩ и Русия

“Философия на религията и светог­леда:  традиция и новаторство II“. София 2023, 414 стр. Промоцията ще се състои на 23,  XI, 2023 от 14 до 16 часа на Сердика 4. Съдържание

» Read more
1 2 3 106