Търсене
Close this search box.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2023/2024 г.

Със заповед на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването за докторанти на класиралите се кандидати.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Как социалните партньори във Франция и Германия комуникират относно технологиите и подходите на Индустрия 4.0?

Нова статия от проф. к.с.н. Васил Киров, в съавторство с колеги от Университета по икономика и бизнес в Познан, беше публикувана от The Economic and Labour Relations Review (Q2, IF 2.5).

Местните празници: ресурси, традиции, промени – нова книга от секция Общности и идентичности

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана

ИНСТИТУТЪТ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ