Представяне на резултатите от национално представително проучване „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“

На 29 ноември на пресконференция в БТА бяха представени резултатите от национално представително проучване, проведено по проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Повече за събитието можете да научите тук, тук и тук,  както и от доц. д-р Албена Накова, член на […]

» Read more

Публична защита на Биляна Иванова Иванова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАВНОТО СЪЗНАНИЕ В ИНТЕРГЕНЕРАЦИОННА ПЕРСПЕКТИВА на БИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и […]

» Read more

Работна среща за подобряване на училищното образование събра учени, преподаватели и експерти

На 20.11.2023 г. екипът на Иновативен проект за учене чрез преживяване към Института по философия и социология при Българската академия на науките с ръководител проф. ем. дфн Веселин Петров проведе работна среща с представители на университети, училища и държавни институции по образованието за очертаване на възможности за съвместни дейности. По […]

» Read more

Submit to a special issue of Sociological Problems

The team of the project “The Images of science in the digital world: between social networks and internet media” welcomes submissions to a special issue of the quarterly journal Sociological Problems, which is Indexed in ERIH PLUS. The project is a fundamental study that aims to justify a new interdisciplinary […]

» Read more

Представяне на юбилеен сборник „Общности и идентичности“ в чест на проф. Таня Неделчева

Като тържество и утвърждаване на колективния научен дух бе определен новопубликуваният сборник с научни статии, посветен на проф. дсн Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института по философия и социология. Това заяви в задочен поздрав към […]

» Read more

ПРОМОЦИЯ на НОВАТА КНИГА по НИ Проект на Секция “Религия и светоглед”, с участието и на чуждестранни автори – учени от БАН, СУ, Израел, САЩ и Русия

“Философия на религията и светог­леда:  традиция и новаторство II“. София 2023, 414 стр. Промоцията ще се състои на 23,  XI, 2023 от 14 до 16 часа на Сердика 4. Съдържание

» Read more

Нова публикация: Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ (тематичен сборник с доклади от Национална конференция)

Излезе от печат тематичният сборник „Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ (ISBN 978-619-245-346-6). Сборникът представя материалите от национална конференция, организирана и проведена на 18.05.2022 г. по инициатива на Института по философия и социология – БАН в партньорството със Секция „Социологически науки“ на Съюза на учените […]

» Read more

Доц. д-р Люба Спасова е избрана за член на Междуправителствения съвет на Програмата за управление на социалните трансформации (MOST) на ЮНЕСКО

Доц. д-р Люба Спасова от Института по философия и социология при БАН взе участие в Комисията по социални и хуманитарни науки на 42-рата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж, 15-16 ноември 2023. Комисията обсъди и прие редица ключови въпроси, дефиниращи предстоящата дейност на организацията, включително програмата и бюджета […]

» Read more
1 2 3 106