Търсене
Close this search box.

Addressing quality of work in Europe

kirov

Година след провеждането на международната конференция „Подобряване качеството на труда в Европа” (18-19.10.2012) имаме удоволствието да ви информираме, че книгата с авторски доклади „Addressing quality of work in Europe” излезе от печат.

Представянето на книгата ще се проведе на 23.10.2013 г. (сряда) в книжарница “Хеликон” (гр. София, бул „Цар Освободител“ 4) от 18.00 ч.
Книгата ще бъде представена от проф. Кръстьо Петков (УНСС) и проф. Таня Чавдарова (СУ).

Може да бъде закупена в книжарниците на издателство Ciela www.ciela.com или електронен магазин  www.mobilis.bg.

Съдържание

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване