Търсене
Close this search box.

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един; Доцент, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Расовизация и етнизация на неравенства и идентичности в съвременните общества), за […]

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Деветото Общо събрание на БАН избра свой Председател

На първото си заседание, проведено на 24 юни, новоизбраното Девето Общо събрание на БАН, избра проф. Васил Киров за председател на Общото събрание на Академията (мандат 2024-2028). От много години не е имало председател на ОС на БАН от обществените и хуманитарни науки.