Търсене
Close this search box.

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI.

Успешна защита на още един докторант

Поздравления за д-р Багрян Маламин, който на 13 март 2024 успешно защити докторската си дисертация „Изкуствен интелект и творчески професии: социологически проекции на настоящото и бъдещото им взаимодействие“.

ИФС подписа споразумение за участие в мрежата EUWIN за периода до края на 2025

European Workplace Innovation Network (EUWIN) e мрежа за учене в цяла Европа, която предоставя анализи и конкретни подходи за подкрепа за подобряването на качеството на труда и работните места в Европа чрез иновации на работното място.