СКРЪБНА ВЕСТ

На 21 септември след тежко боледуване почина доц. д-р Светлана Дойчева Стаменова. Светлана Стаменова е родена през 1960 година. Завършва специалност „Социология“ в  Софийския университет „Св. Климент Охридски”.  През 1994 година придобива магистърска степен и по политически науки в  Централно-европейския университет (CEU) в Будапеща, Унгария. След докторантура в Института за политически изследвания към Полскта академия на науките във Варшава, през […]

» Read more

Обява за събиране на оферти за поръчка 02364-2022-0002 Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИФС – БАН

Институтът по философия и социология при БАН е публикувал обява за събиране на оферти за поръчка 02364-2022-0002 Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИФС – БАН. Обявата е публикувана на 15 септември 2022 (четвъртък) 16:56 (UTC+3) със срок до 26 септември 2022 г. включително.

» Read more

Уебинар на тема “Докторантура и кариера в БАН” на 20.09.2022 г.

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организират: ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН „Докторантура и кариера в БАН“   Лектори: екип на Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН Модератор: чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, Директор на ЦО-БАН Събитието ще се проведе на 20 септември 2022г. (вторник) от 15.00 до 16.00 часа.   Уебинарът е с безплатно участие.   Необходима […]

» Read more

Публична защита на Борислав Янков Антонов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИМИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ на БОРИСЛАВ ЯНКОВ АНТОНОВ, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по научна област 3. Социални, стопански и правни науки […]

» Read more

Престижна награда за проф. дсн Пепка Бояджиева и доц. д-р Петя Илиева Тричкова от Института по Философия и Социология при БАН

Огромно признание Професор Пепка Бояджиева и доц. д-р Петя Илиева Тричкова от Института по Философия и Социология при БАН са носителите на наградата Cyril O. Houle Award за 2022 г. за книгата им Образованието и обучението на възрастни като откриване на нови хоризонти: Преосмисляне на ученето през целия живот, публикувана в издателство Палгрейв: Adult Education as Empowerment | SpringerLink. Тази […]

» Read more

Електоралните изследвания като фактор за формиране на електорални нагласи

Според методически експеримент, проведен през 2022 г. от Центъра за емпирични социални изследвания към Института по философия и социология – БАН, интересът на българския избирател към електоралните изследвания е умерен – 13,6 % следят обявяването на резултати от електорални изследвания много често, 40,4 % – често, 24,3 % – сравнително рядко, а 21,7 % – много рядко. От гледна точка […]

» Read more
1 2 3 66