Започва теренната работа по SHARE вълна 9

В България интервютата се организирани от изследователска агенция Глобал Метрикс. Интервюери на Глобал Метрикс ще потърсят за контакт членовете на панела на SHARE, след предварително изпращане на писмо и печатни материали. Интервютата ще бъдат проведени лице-в-лице в дома на респондента в периода октомври 2021 г. – юни 2022 г. при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. Повече информация можете да […]

» Read more

Общество под ключ: проблеми на социологическото изследване в условия на (пост) кризисни ситуации. Екатерина Любенова Маркова, Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов” ISBN 978-619-245-162-2 ISBN 978-619-245-166-0 (online)

АНОТАЦИЯ Тази монография има за цел, през призмата на критичен анализ на ефектите от пандемията, предизвикана от Ковид-19, да очертае възможни социологически подходи за изучаване на обществото в (пост)кризисна ситуация, да осветли важни изследователски ограничения и да предложи решения. За да се изпълни поставената цел, книгата е дисциплинирана в рамките на няколко основни задачи: критичен анализ на развитието на пандемията от Коронавирус в света, […]

» Read more

In Memoriam: Проф.Петко Ганчев

Уважаеми колеги! С прискърбие ви съобщавам,че вчера -14 октомври, с подследствия от тежък мозъчен инсулт, на 80 годишна възраст, почина Проф.,дфн,&дпн Петко Димитров Ганчев( 1941-2021). Проф.Петко Ганчев бе дългогодишен научен сътрудник в бившия Институт за философски изследвания. Чел е лекции в няколко университета. Бе народен представител от НДСВ в 39-то Народно събрание и 5 години извънреден и пълномощен посланик в Белорусия. […]

» Read more

Излезе специален брой „Стареене по време на пандемия“ с отворен достъп в Revista Inclusiones върху данни от SHARE.

Специалният брой ‘Ageing in times of a pandemic’ на Revista Inclusiones е по инициатива на Екатерина Маркова и Габриела Йорданова от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН), които координират и българската научна инфраструктура SHARE-ERIC Bulgaria. Този специален брой е подкрепен от Министерство на образованието и науката в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура. Целта на този […]

» Read more

Публична защита на Васил Николаев Киров

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата   Заседанието ще се проведе на 4.11.2021 […]

» Read more

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК АЗАРЯ ПОЛИКАРОВ

П О К А Н А   НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК АЗАРЯ ПОЛИКАРОВ   организирана от секция “История на философските и научните идеи” на Института по философия и социология към БАН на 7 и 8 октомври 2021г., онлайн Регистрация на адрес: philkonf@gmail.com   Програма   7.10. 2021 (четвъртък)   10:00-10:30 : Откриване: Поздравителен адрес от проф. д-р […]

» Read more
1 2 3 59