COCOREADO evaluation of good practices on novel and fair food systems’ innovative initiatives was kicked-off with a case from Bulgaria

Between 1st and 3d of June @COCOREADO evaluation of good practices on novel and fair food systems’ innovative initiatives that enhance the position of the farmer, through reconnecting producers and consumers was kicked-off. The first case, evaluated by the IPS project partners, is from Borima village located in the Central-North region of Bulgaria. The aim of this initiative, created through […]

» Read more

Председателят на Народното събрание г-н Никола Минчев връчи наградите “Проф. Марин Дринов” на БАН на най-добрите млади учени за 2021 г.

На тържествено събрание на БАН по случай 24 май председателят на Народното събрание г-н Никола Минчев връчи наградите на БАН на най-добрите млади учени. Гл. ас. д-р Веселина Качакова, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” на ИФС получи наградата за млад учен “Проф. Марин Дринов” от направление “Човек и общество” за 2021 г. Честито на лауреата и честит […]

» Read more

Решение по обществена поръчка 02364-2022-0001 “Доставка на компютърна техника и периферни устройства за ИФС – БАН”

Решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка 02364-2022-0001 “Доставка на компютърна техника и периферни устройства за ИФС – БАН”; Протокол  

» Read more

Гл. ас. д-р Веселина Качакова – носител на наградата на БАН за млад учен “Проф. Марин Дринов” в направление “Човек и общество” за 2021 г.

Гл. ас. д-р Веселина Качакова от секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” е носителят на наградата на БАН за млад учен “Проф. Марин Дринов” в направление “Човек и общество” за 2021 г. (https://www.bas.bg/?p=39109) Честито и нови постижения!

» Read more

Важни детайли по поръчката 02364-2022-0001 “Доставка на компютърна техника и периферни устройства за ИФС – БАН” бяха променени (датата на отваряне на ОП е променена на 28.04.2022 г.). Моля проверете съдържанието на подадената от Вас оферта. За повече информация, моля посетете профила на купувача.

» Read more

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (методология на емпиричните социологически изследвания и социална промяна), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 103/10.12.2021 г.

Рецензия от проф. д.ф.н. Георги Фотев относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (методология на емпиричните социологически изследвания и социална промяна), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН На чужд език Рецензия от доц. д-р Албена Накова относно конкурс за заемане […]

» Read more
1 2 3 64