СКРЪБНА ВЕСТ

  с дълбока скръб съобщаваме, че на 7 април 2021 г. ни напусна ученият, колегата, приятелят професор ГАЛИН ГОРНЕВ Професор Галин Горнев е роден на 14 ноември 1946 г. в гр. Варна. Завършва физика в МГУ „Ломоносов“ през 1971 г., защитава докторска дисертация по философия в Института по философия към АН СССР през 1978 г. От 1978 г. работи като […]

» Read more

Награди на Института по Философия и Социология за 2020 г.

Научният съвет на ИФС одобри предложението на Комисията за определяне на наградите на ИФС за 2020 г. и присъжда следните награди: –           За утвърден учен в областта на философията – чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов –           За млад учен в областта на философията – д-р Александра Трайкова –           За млад учен в областта на социологията – доц. д-р Габриела Йорданова. […]

» Read more

Изпълнителният комитет на Балканския социологически форум (БСФ) удостоява проф. Светла Колева, България с наградата на БСФ

Уважаеми колеги, Уведомяваме ви, че Изпълнителният комитет на Балканския социологически форум (БСФ) удостоява проф. Светла Колева, България с наградата на БСФ за високи постижения в научните изследвания и практика Проф. Светла Колева (БАН) има специален принос за създаването на Балканския социологически форум (2011), председател на Втората международна конференция на БСФ (София, България, 2012), втори председател на Балканския социологически форум (2012-2014). […]

» Read more

Стартира набирането на информация по изследването SHARE – България

Организира се пробно изследване на два SHARE инструмента: SHARE COVID-2 и SHARE 9-та вълна. В България проучването се координира от Института по философия и социология при БАН, а теренната работа се изпълнява от изследователска агенция Глобал Метрикс. Повече информация е достъпна на адрес: https://bit.ly/3qDmtmF

» Read more

PhD student position

We are currently looking for a highly motivated and skilled PhD student to join a new research group at Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences, working on the project “Dynamics of inequalities in participation in higher and adult education: A comparative social justice perspective”, funded by the National Science Fund to the Ministry of Education […]

» Read more

Обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на ИФС – БАН”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   Документация към Обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:   “Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на ИФС – БАН”     СЪДЪРЖАНИЕ НА […]

» Read more
1 2 3 56