Покана за участие в сборник на тема „СТРУКТУРНО НАСИЛИЕ И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО ДНЕС“

Уважаеми колеги,   След успешното провеждане на онлайн конференция под надслов „Структурно насилие и човешко достойнство днес“ на 08 март тази година, нашият екип пристъпва към публикуването на представените доклади в сборник със същото заглавие. За нас е удоволствие да ви поканим да се присъедините към това начинание, като ни изпратите текст.   Крайни срокове: На адрес al.tra@abv.bg ще приемаме […]

» Read more

Конкурс за асистент за нуждите на секция “История на философските и научните идеи”

В съответствие с чл. 23 от Правилника на Института по философия и социология – БАН за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (Протокол от 01.03.2022 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по научна специалност Философия, шифър 2.3, научно направление […]

» Read more

Конкурс за асистент за нуждите на секция „Философия на науката“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ, Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ No:3 от 08.02.2022 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по научна специалност Философия, шифър 2.3, […]

» Read more

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2021/2022 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г., В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в Института по философия и социология […]

» Read more

Публична защита на Силвия Иванова Пенчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Бедност, благотворителност, власт“ (културни и цивилизационни аспекти)   на Силвия Иванова Пенчева,   редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” Заседанието ще […]

» Read more

Две наградени публикации на доц. д-р Силвия Борисова в съавторство с учени от Сибирския федерален университет и НСА „Васил Левски“

В рамките на II международен конкурс за проекти в сферата на образованието – 2021 г., Научната обществена организация „Наука Плюс“ (гр. Саратов, Русия) присъди две награди за научноизследователски проекти в направление „Философски науки“ на доц. д-р Силвия Борисова като част от авторския колектив на две статии, публикувани в индексирани периодични издания: Награда І степен за номинация за научноизследователски проект в […]

» Read more

ЗАСЛУЖЕНА ПОЧЕТНА ТИТЛА

На 8 декември 2021г. Международният Институт по Херменевтика присъди на проф. дфн Иванка Райнова почетната титла Professor Honoris Causa “за изключителна интелектуална острота и насърчаване на културата на мислене, изобретателност и оригиналност”. В официалната диплома още се казва: “Признавайки изключителния Ви принос към интерпретативния подход към нашето битие в света и съществуване с другите, ние Ви приветстваме в Agora Hermeneutica, […]

» Read more
1 2 3 4 64