Покана Лятно училище – София, 8-9 септември 2023 г.

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви изпратим покана за участие в лятното училище, което ще предшества международната годишна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (HDCA) на тема: ‘Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times’ Програмата на лятното училище е специално предназначена за […]

» Read more

Покана за XIX Национална конференция по етика – “Емпатия и насилие в съвременното общество”

XIX Национална конференция по етика под наслов “Емпатия и насилие в съвременното общество” ще се състои на 16 и 17 ноември 2023 г. в зала “Проф. Марин Дринов”, Централна сграда на Българска акдемия на науките, ул. “15 ноември” №1, гр. София. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Институт […]

» Read more

Покана за предстояща престижна международна конференция

Уважаеми колеги, На 20.06.2023 г. В Големия салон на БАН ще се проведе Конференция по случай 60-та годишнина от публикуването на Енцикликата на Папа Йоан 23-ти за мира (1963). Темата е особено актуална и днес и това засилва интереса на учените към Енцикликата и нейния съвременен “прочит”. В прикачен файл […]

» Read more

Memory and Mind 2: A Sofia-Grenoble Workshop (Sofia University, New Conference Hall, 09.06.2023 – 10.06.2023)

Memory and Mind 2: A Sofia-Grenoble Workshop (Sofia University, New Conference Hall, 09.06.2023 – 10.06.2023) 9 June 2023 10:00-10-50. Denis Perrin (Centre for Philosophy of Memory, Université Grenoble Alpes): The cognitive dynamics of episodic memory. 10:50-11:10. Coffee break. 11:10-12:00. Marina Bakalova (Institute of Philosophy and Sociology at Bulgarian Academy of Sciences): Prolegomena to music and memory. […]

» Read more

Престижна международна конференция в София. Институтът по философия и социология при БАН е съорганизатор

HDCA 2023 Conference: Vulnerability, Human Development and Cooperative Re-Building in Turbulent Times (Уязвимост, човешко развитие и възстановяване чрез сътрудничество в бурни времена) ще се проведе от 11 до 13 септември 2023 в Софийския университет Св. Климент Охридски.   HDCA 2023 извежда ред въпроси на преден план: Как да се концептуализира […]

» Read more

Покана за национална конференция

Центърът за социални емпирични изследвания, Институт по философия и социология – БАН ви кани на 02.06.2023 г. на Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики“.  Конференцията ще се проведе на 02.06.2023 г. в Централно управление […]

» Read more

Международна научна конференция на тема: „Местните празници: Ресурси, традиции, промени ”

Екипът на изследователски проект: „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“ и Институтът по философия и социология – БАН Ви канят на международна научна конференция с учени, университетски преподаватели и специалисти от различни дисциплини на обществените и хуманитарните науки, посветена на местните празници в българското общество. Конференцията […]

» Read more
1 2 3 15