ANTI-POLISH MIGRANT MORAL PANIC IN THE UK: RETHINKING UNEMPLOYMENT INSECURITIES A lecture by Dr Rafal Smoczynski

  The Social Control, Deviations and Conflicts Seminar   ANTI-POLISH MIGRANT MORAL PANIC IN THE UK: RETHINKING UNEMPLOYMENT INSECURITIES A lecture by Dr Rafal Smoczynski APRIL 30th 2015, 14:00 SEMINAR HALL, IIOZ BAS, 4 SERDIKA STR., SOFIA Dr Rafal Smoczynski is a sociologist, an assistant professor at the Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences. He […]

» Read more

Публична лекция на доц. Николай Милков

Заповядайте на публичната лекция на доц. Николай Милков по повод 145-годишнината на БАН на 15 октомври 2014 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на ул. Московска 13А. Темата на лекцията е “Кантовия енциклопедичен обрат”.

» Read more

Академична лекция на тема “Субектът и ефективност на предприемачеството”

Заповядайте на академична лекция на проф. дсн Карамфил Манолов на тема “Субектът и ефективност на предприемачеството” на 21 юли 2014 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на ул. Московска 13А.

» Read more

Елизабет Цимерман – Can engaging with the world through a sensory substitution device stimulate aesthetic experiences?

Лекция по когнитивна наука с гост лектор Елизабет Цимерман от Виенския университет, която ще говори на тема “Can engaging with the world through a sensory substitution device stimulate aesthetic experiences?”. Лекцията ще се проведе в рамките на семинар на секция Онтологически и епистемологически изследвания на 14 юли 2014 г. /понеделник/ от 14 ч. в заседателната зала на бул. П. Евтимий 6 и […]

» Read more

Академична лекция на тема: Бездната на самостта и неопределеността на ценностите: Рикьор срещу Сартр?

    ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЕКЦИЯ „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФСКИТЕ И НАУЧНИТЕ ИДЕИ” обявява на 8 юли 2014 г. /вторник / от 14,00 ч. в Заседателната зала на бул. „П. Евтимий” № 6 АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на тема: Бездната на самостта и неопределеността на ценностите: Рикьор срещу Сартр? ЛЕКТОР: Проф. дфн Иванка Райнова

» Read more

Информация за възможности за научни изследвания в Германия по програми на фондация “Александър фон Хумболт”

Информация за възможности за научни изследвания в Германия по програми на фондация “Александър фон Хумболт” представена от проф. дбн Илза Пъжева и проф. дхн Светла Богданова на 13 юни 2013 г. в Института за излседване на обществата и знанието How do I find a scientific host in Germany? Презентация от 13 юни 2013 г.

» Read more

Лекция на проф. Ирена Коган

П О К А Н А на 26 октомври, петък, от 11 часа в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Московска” 13а проф. д-р ИРЕНА КОГАН от Университета в Манхайм, Германия ще изнесе лекция на тема “Ценностни ориентации сред младите хора от етнически малцинства в Европа” Професор Ирена Коган е ръководител на Катедра „Сравнителна социология” в Университета в Манхайм, Германия. […]

» Read more
1 2 3 4 5