Търсене
Close this search box.

Други публикации

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп

Потенциалност и фигура

Тази книга е опит да мисля заедно пътищата на илюстриктурата и потенциалността на фигурата. Работата ми през последните години беше фокусирана върху прокарването на концепта илюстриктура в полето на некласическия трансцендентализъм, като съм се опитвал да фиксирам пресечните точки с теорията на литературата и философската фигурология.