MILIEU: Кратко обучение „Академични блогове и създаване на академична мрежа“

Кратката обучителна сесия „Академични блогове и създаване на академична мрежа“ има за цел да покаже някои основни правила за създаване и управление на академични блогове, за да изградят силна лична марка и да изградят изследователски и академични мрежи, които позволяват на учени, изследователи, академици, учители и студенти да си сътрудничат и споделяйте информация и инструменти чрез поредица от мрежови връзки. […]

» Read more

Семинар “THE IMAGERY OF CHILDREN IN CONTEMPORARY SOCIAL CONTROL PRACTICES”, доц. д-р Рафал Смочински, Полска академия на науките

Семинар на тема: “THE IMAGERY OF CHILDREN IN CONTEMPORARY SOCIAL CONTROL PRACTICES” с лектор доц. д-р Рафал Смочински Полска академия на науките се осъществява в рамките на съвместен международен проект с Институт по философия и социология на Полската академия на науките. Семинарът ще се проведе на 13 февруари 2023 (понеделник) от 11:00 ч., като можете да участвате на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/86806406869?pwd=cjhSTU1wTXVBelF5RUk2RUZTSjRaUT09 Meeting […]

» Read more

Семинар на тема „Психично здраве и академична работа“ с водещ Клара Санчес-Ребато Валиенте, Университет Комплутенсе, Мадрид

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар на тема: „Психично здраве и академична работа“ с водещ Клара Санчес-Ребато Валиенте, научен сътрудник на Университета Комплутенсе, Мадрид Семинарът ще се проведе на 15.02.2023 г. (сряда) от 13:00 часа (Източноевропейско време). В семинара ще бъдат разгледани някои от проблемите и предизвикателствата пред психичното здраве, с които хората развиващи академична кариера може да […]

» Read more

Семинар на „Религия, вярвания, светоглед”

Постоянен те­о­­рети­чен семинар с обща ТЕМА: Философия на религията  и НИ проект: „ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В РЕЛИ­ГИИТЕ И СВЕТОГ­ЛЕДА“ по ТЕМА:  ПРОБЛЕМИ, СЪЩНОСТ и ИЗМЕРЕНИЯ на ОНТОЛОГИЧНИЯ АРГУМЕНТ Лектор:  гл.ас,д-р ф-я& д-р теол. Цветелин Ангелов ; Дискутант: гл.ас.,д-р Сергей Методиев. четвъртък, 1 декември 2022 14,30 часа ул. “Сердика” 4

» Read more

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с easySHARE

Бихме искали да поканим докторанти и учени на специализиран интерактивен семинар на тема: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с файлове с данни от easySHARE и основни методи за анализ от статистическата теория за изводи и заключения, който ще се проведе на 14.10.2022 г. (10-13 часа) и на 17.10.2022 г. (14-17 часа) в зала 303, ет.3, Стопански факултет на […]

» Read more
1 2 3 14