ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯТА КАТО БЪЛГАРСКА /ЕСТЕТИКО- ПОЛИТИЧЕСКА/ ПЕРСПЕКТИВА – ЧАСТ II

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР) Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар   ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯТА КАТО БЪЛГАРСКА /ЕСТЕТИКО- ПОЛИТИЧЕСКА/ ПЕРСПЕКТИВА – ЧАСТ ВТОРА   Лектор: Ивайло Кутов   Семинарът ще се проведе на 23.04.2014 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. […]

» Read more

Оксидентализацията като българска /естетико- политическа/ перспектива – част I

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР) Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар   ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯТА КАТО БЪЛГАРСКА /ЕСТЕТИКО- ПОЛИТИЧЕСКА/ ПЕРСПЕКТИВА – ЧАСТ ПЪРВА   Лектор: Ивайло Кутов   Семинарът ще се проведе на 16.04.2014 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ […]

» Read more

Семинар “Уайтхед и загадката пространство-време”

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР) Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар Уайтхед и загадката пространство-време Лектор: проф. дмн Димитър Вакарелов Семинарът ще се проведе на 2.04.2014 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4. Отворен е […]

» Read more

Секционен семинар на тема Епистемологията anti-luck

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПОКАНА СЕКЦИЯ “ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” любезно ви кани на 12 март (сряда) 2014 г. от 14:00 часа в семинарната зала на ИИОЗ на ул. “Сердика”, 4 на секционния семинар на тема Епистемологията anti-luck докладът ще бъде изнесен от доц. д-р Марина Бакалова

» Read more

Предстоящ семинар “КАТЕГОРИИТЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА ХАЙДЕГЕР”

Секция “Религия, вярвания, всекидневен живот” продължава редовните си  ТЕОРЕТИЧНИ СЕМИНАРИ по общата тема:РЕЛИГИЯ, ЦЕННОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ. ПРЕДИШЕН СЕМИНАР:”БЪЛГАРИНЪТ И СМЪРТТА”-ДОЦ.Д-Р БОРИСЛАВ НИНОВ. ПРЕДСТОЯЩ ДОКЛАД И СЕМИНАР: “КАТЕГОРИИТЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА ХАЙДЕГЕР”-док.Сергей Методиев, на 31.10.2013 -четвъртък, от 14 часа на Сердика 4.   По-следващ семинар: РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ И СВЕТОГЛЕД- (доклад на доц.дфн.Стефан Пенов, през категориите:Tеология, религиозна философия, философия на религията, религиознаниe,светоглед и […]

» Read more

International workshop: “Philosophical Analysis: Concepts, Meaning, Language”

Във връзка с работата по съвместния българо-словашки проект по линия на ЕБР ‘Избрани проблеми по онтология и епистемология в светлината на аналитичната и континенталната философски традиции’ Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН съвместно с Института по философия към Словашката академия на науките организират следния международен уъркшоп:   THE INSTITUTE FOR THE STUDY OF SOCIETIES AND KNOWLEDGE AT […]

» Read more

Постоянен семинар “Знание и реалност” на 2 октомври 2013 г.

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар Перспективи пред конструктивния постмодернизъм: 1.като динамичен холизъм; 2.съвременното му развитие в Китай Лектор: проф. дфн Веселин Петров Семинарът ще се проведе на 02.10.2013 г. (сряда) от 14.00 часа […]

» Read more
1 9 10 11 12