Търсене
Close this search box.

Семинари

Семинар на тема „Психично здраве и академична работа“ с водещ Клара Санчес-Ребато Валиенте, Университет Комплутенсе, Мадрид

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар на тема: „Психично здраве и академична работа“ с водещ Клара Санчес-Ребато Валиенте, научен сътрудник на Университета Комплутенсе,

Семинар на „Религия, вярвания, светоглед”

Постоянен те­о­­рети­чен семинар с обща ТЕМА: Философия на религията  и НИ проект: „ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В РЕЛИ­ГИИТЕ И СВЕТОГ­ЛЕДА“ по ТЕМА:  ПРОБЛЕМИ, СЪЩНОСТ и ИЗМЕРЕНИЯ на ОНТОЛОГИЧНИЯ АРГУМЕНТ Лектор:  гл.ас,д-р

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР на секция „Религия, вярвания, светоглед”

С-я „Религия, вярвания, светоглед” – ИФС-БАН продължава постоянния те­о­­ре­тичен семинар по общата тема на НИ проект с  ЮБИЛЕЙНА  ЛЕКЦИЯ на Проф.дфн Ст.Пенов на те­ма:„Чо­век- Бог- свят: Апокалиптични идеи& Проб­­­­ле­мите

Попъров семинар “Обяснение и доказване в науката”

Тема: “Обяснение и доказване в науката” Регламент за всяка презентация: 20 минути изложение и 10 минути дискусия ПРОГРАМА Откриване на конференцията 18.05.2022г., 10.25 часа Място на провеждане: залата на ул. Сердика № 4   Водещ: Асистент д-р Ива Георгиева 10.30 – 11.00 чл. кор. Ангел Стефанов – Тема: „Как антропният принцип обяснява появата на човека във вселената?” 11.00 – 11.30 проф.

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР ФИЛОСОФИЯ на РЕЛИГИЯТА*Seminar in Philosophy & Religion

Секция „Религия, вярвания, светоглед” – ИФС-БАН продължава постоянния те­о­­ретичен семинар по НИ проект: „ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В РЕЛИГИИТЕ И СВЕТОГЛЕДА“ с ТЕМА: The speculative Concept/notion/ of Religion in the Philosophy of G.V.F. Hegel.  Спекулативното понятие за религията във философията