Търсене
Close this search box.

Web of Science и Scopus (кат. Q) публикации

Как социалните партньори във Франция и Германия комуникират относно технологиите и подходите на Индустрия 4.0?

Нова статия от проф. к.с.н. Васил Киров, в съавторство с колеги от Университета по икономика и бизнес в Познан, беше публикувана от The Economic and Labour Relations Review (Q2, IF 2.5).

Нова статия в престижното списание Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (Q1): Work-Life Balance and Parental Coping Patterns During Home Schooling as a Result of Covid-19 Lockdowns: Empirical Evidence From Bulgaria

Основният фокус на статията на доц. д-р Габриела Йорданова и доц. д-р Екатерина Маркова е да осветли предизвикателствата пред баланса между професионалния и личния живот,