Търсене
Close this search box.

CEECAW

Целта на проекта „Предизвикателства при организирането и колективните преговори в секторите на грижи, администрация и управление на отпадъци в централно-източноевропейските страни“ (CEECAW) е да развие колективните договаряне в три сектора в страните от Централно-Източна Европа (ЦИЕЕ) и Сърбия (страна-кандидат за членство в ЕС). Проектът има за цел да подкрепи синдикатите (на секторално и национално равнище) при изпълнението на целите, посочени в член 4 от Директивата за подходяща минимална работна заплата в ЕС. Проектът включва изследване – анализ на състоянието на социалния диалог и колективните преговори в посочените сектори, както и анализ на очакванията и нуждите на националните синдикати относно изпълнението на член 4 (развитие на КП) в ЦИЕЕ.

Екипът на ИФС , воден от проф. Киров, ще вземе участие в изследователската работа в България и в сравнителен план.

Контакти:
Проф. д.с.н. Васил Киров – ръководител на българския екип по проекта
e-mail:

За повече информация за проекта, моля, кликнете тук.

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.