Search
Close this search box.

Civic participation; social movements and protest mobilizations; theory of democracy; political philosophy.

Тачев, Св., (2023) Новият преход. Как протестите променят демокрацията. София: „Авангард Прима“
Тачев, Св., (2022) Популизъм и пандемия – парадоксът на COVID-19, Семинар_бг, бр. 22, София
Тачев, Св., (2021) Гражданското участие в България в условията на Covid-19, Докторантски четения, T. 4, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“