Search
Close this search box.

Sociology of labor, sociology of class, climate change, civic protests and civil society

Tsoneva, Zh. (2023) “The Unusual Revival of Antifascism: The Russian Invasion of Ukraine and the Bulgarian “Civil War of Memories”: Sociological Problems [Цонева, Ж., (2023) ‘Необичайното възраждане на антифашизма: руската инвазия в Украйна в българската “гражданска война на спомените”’, Социологически проблеми]
Tsoneva, Zh. (2023) “A Different Sofia is Possible! Ideas about a Green, Just and Accessible City for People”. Sofia: KOI (co-author) [Цонева, Ж., (2022) “Една друга София е възможна! Идеи за зелен, справедлив и достъпен град за хората”, София: КОИ (в съавторство с арх. Павел Янчев)] Tsoneva, J., (2022) “Europe, Islam and the Roma: Liberalism and the manufacture of cultural difference”, European Journal of Cultural Studies, 26(2), 269–285. (co-author); Tsoneva, Zh. (2021) “Labor from Crisis to Crisis (collective) Sofia: KOI [Цонева, Ж., (2021) “Трудът от криза в криза” (колектив), София: КОИ]