Етически изследвания

Етически изследвания (ISSN 2534-8434) е електронно академично списание с отворен достъп, издавано от екип на секция „Етически изследвания“ към Института по философия и социология при Българска академия на науките (бивш Институт за изследване на обществата и знанието). [уебсайт: www.jesbg.com]

Списанието има за цел да направи публично достъпни научни текстове от областта на приложната и теоретичната етика, история на етиката, българската академична етика, както и различни интердисциплинарни подходи към съвременната етическа проблематика.

Основната му насоченост се определя от задачата да предостави експертен, специализиран отговор на най-актуалните морални проблеми на съвременността. Публикува материали на български, английски и руски език. Адресирано е както към специалисти, така и към по-широк кръг от читатели.

Редакционна колегия

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Проф. дфн Емилия Маринова

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Гл. ас. д-р Иван Миков

РЕДАКТОРИ
Гл. ас. д-р Александра Трайкова
Проф. дсн Божидар Ивков
Проф. д-р Валетина Драмалиева
Чл.кор. дфн Васил Проданов
Д-р Вилхелм Аугустат (Германия/Австрия)
Проф. Герхард Хофбауер (Австрия)
Проф. д-р Даниела Сотирова
Проф. дфн Дмитрий Смирнов (Русия)
Акад. Евангелос Муцопулос (Гърция)
Проф. дсн Лев Семашко (Русия)
Гл.ас. д-р Любослава Костова
Проф. дсн Максим Мизов
Проф. Мая Ангеловска-Панова (Македония)
Проф. д-р Николай Михайлов
Доц. дфн Стоян Ставру
Доц. д-р Хенриета Шербан (Румъния)
Гл. ас. д-р Христо Христов
Д-р Юри Стоянов (Англия)

Имейл: editor@jesbg.com

Уебсайт: www.jesbg.com