Търсене
Close this search box.

Gender Roles and Attitudes towards Education, Paid Work and Family Life in Romania and Bulgaria

На 4 юни (четвъртък), в заседателната зала на ул. Московска 13А се проведе представянето на изследването на тема Gender Roles and Attitudes towards Education, Paid Work and Family Life in Romania and Bulgaria. A comparative perspective на Берта Сандулеаса, гост-изследовател от Букурещ, която провежда сравнително изследване върху участието на жените в пазара на труда в Румъния и България.

Д-р Сандулеаса е изследовател в Румънската Академия на науките и в Националния научно-изследователски институт за труда и социалната защита (INCSMPS), Румъния. Нейните изследвания са в областта на права и закрила на детето, семейни, образователни и трудови политики.

Презентацията е достъпна тук