Търсене
Close this search box.

Infra4NextGen

Проектът се координира от Консорциума за европейска научноизследователска инфраструктура на Европейското социално изследване (ESS ERIC) и включва в основата си CESSDA ERIC, Европейското изследване на ценностите (EVS) и Програмата за поколенията и равенството между половете (GGP).

В проекта участват 25 академични институции и университети от цяла Европа. Сред тях е и Институтът по философия и социология от Българска академия на науките (България) , представляван от проф. д.с.н. Румяна Стоилова, която е член на Експертния консултативен съвет на проекта. Професор Рори Фицджералд, директор на Европейското социално изследване (ESS ERIC), City University, London е координатор на проекта.

Проектът обединява резултатите от ключовите европейски инфраструктури за научни изследвания в областта на социалните науки, с цел да предоставя нови услуги , надеждни данни и анализи за реализирането на Плана за възстановяване и за провеждането на политики, насочени към младите хора в Европейския съюз – програмата Следващото поколение в Европа(Next Generation EU).

Бюджетът на проекта е 9,75 милиона евро, финансиран е от Европейската комисия.

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова е ръководител на българския екип, тя е и член на Експертния консултативен съвет на проекта.

Проф. Стоилова ще участва в разработването на индикаторите и анализа на данните в петте ключови области за програмата „За следващото поколение в Европа”, с фокус върху осигуравянето на равенство, сигурност и дигитализация в страните от ЕС. Ще бъде част от всички срещи и конференции в рамките на проекта. Има задача да направи публикации и презентации пред различни аудитории – академични и експертни, въз основа на данните от международните европейски инфраструктурни проекти включително в списания с импакт фактор.

Уебсайт на проекта: https://www.europeansocialsurvey.org/news/article/new-horizon-europe-project-begin-next-year

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.

CEECAW

Предизвикателства при организирането и колективните преговори в секторите на грижи, администрация и управление на отпадъци в централно-източноевропейските страни. 1 ноември 2023 – 30 октомври 2026